Akreditováno MŠMT
„Matematika pro inteligentní trojkaře a čtyřkaře“

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Předmětem kupní smlouvy řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) je nákup a prodej internetových vzdělávacích online programů na www.matemagika.cz. (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.matemagika.cz.
 • Poskytovatelem předmětu koupě je živnostník Mgr. Kalman Horvát, Ocelkova 659/26, 198 00 Praha 9. IČ 748 46 841.
 • Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
 • Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku jednotlivých programů je třeba studovat dle instrukcí lektora.
 • Součástí programu je online interaktivní komunikace mezi účastníky jednotlivých programů. V případě neslušné nebo nelaskavé komunikace si poskytovatel vyhrazuje právo uživatele s nevhodným chováním z programu vyloučit a to bez náhrady peněz.

Objednávání

 • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.matemagika.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.matemagika.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup internetových vzdělávacích online programů a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

 • Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.matemagika.cz najdete všechny ceny online programů včetně DPH.
 • Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Platba

 • Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 • Možnosti plateb:
  • a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
  • b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
 • Forma platby: Platba je možná jednorázově.

Garance vrácení peněz

 • Za svůj produkt ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 • Při zakoupení online programu na www.matemagika.cz má kupující právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 2 dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: kalmanhorvat@icloud.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně reklamovaného programu. Částka bude vrácena nejpozději do 31 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu a kupující nebude mít právo na získání a využití jakýchkoliv bonusů vázaných na koupi daného programu.

Odpovědnost

 • Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 • Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ukončení a prodloužení členství v programech www.matemagika.cz.

 • Přístup k jednotlivým kurzům je definován v detailech každého programu. Minimální dostupnost je 300 dní od data nákupu.
 • Prodloužení je možné. O ceně prodloužení bude klient včas informován skrze email.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 8. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.matemagika.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.matemagika.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Kontaktujte:

Mgr. Kalman Horvát
Tel: 774 642 681
E-mail: kalmanhorvat@icloud.com

brands swiss καλύτερο Κιτ εκκίνησης.well-designed high quality rolex daytona 116518 mens rolex calibre 7750 hands and markers brown tone one is the most eye-catching.