Akreditováno MŠMT
„Matematika pro inteligentní trojkaře a čtyřkaře“

Online kurz MateMagiky pro rodiče i učitele

I když je tento online program naší nejlevnější studijní variantou, je svou strukturou nejpropracovanější a nejobsáhlejší.

Pro rodiče:
Jako bývalý čtyřkař jsem nadšený, že věříte v inteligenci a výjimečnost vašeho dítěte i přesto, že má v matematice slabší známky.

Přiznávám, že vašim dětem takovou podporu trochu závidím, protože já jsem ji jako dítě velmi postrádal. Až budete své děti učit některé z našich netradičních postupů, tak prosím nespěchejte a spolupracujte v atmosféře lásky a humoru. Skončete s výukovou lekcí dřív, než se vaše dítě začne nudit nebo pocítí únavu. Muže se stát, že některé postupy bude vaše dítě zvládat snadněji než vy. V takovém případě dovolte, aby dítě učilo vás. 

Pro učitele:
Nepřináším vám zázračnou metodiku. Spíš vám navrhuji k vyzkoušení netradiční postupy, které se v Asii vyučují stovky i tisíce let. Postupy, které se vám mohou jevit jako složité, se nám „slabším“ studentům nezřídka snadno a rychle dostávají pod kůži. Fakt, že máte odvahu a chuť vyzkoušet odlišný přístup a myšlení, ukazuje na vaše lidské a odborné kvality. Náš akreditovaný program není jen o číslech. Je především o důstojnosti, kterou budete i díky MateMagice rozdávat mnohým dětem. Děkuji vám za to.

Obsah kurzu:
Čeká nás sčítání, odčítání, násobení a dělení na úrovni prvního stupně ZŠ. V každé kapitole vám představíme netradiční postup, který jsme úspěšně aplikovali s dětmi, které „nezvládají“ klasickou matematiku nebo k ní mají odpor. 

Komunita:
Pod každé video jsme vložili diskuzní fórum. Můžete tak komunikovat přímo s autorem programu nebo s dalšími rodiči nebo učiteli.

Aktualizace:
Minimálně jednou ročně rozšiřujeme obsah kurzu o nová témata, metody a poznatky z praxe. Po zakoupení online MateMagiky vám budou veškeré aktualizace a vylepšení k dispozici, a to bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Dostupnost programu:
Program vám bude k dispozici tak dlouho, dokud jej autor bude distribuovat veřejně, což bude, doufejme, hodně dlouho :-)

Právě připravujeme:
Dvě nové kapitoly - dělení pomocí „čínských“ čar a kouzla s čísly.  Myslím, že tyto nové kapitoly potěší i vás.

Kontaktujte:

Mgr. Kalman Horvát
Tel: 774 642 681
E-mail: kalmanhorvat@icloud.com